ที่อยู่

ภาควิชาระบาดวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล,
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.
โทรศัพท์ / โทรสาร:02-3548562
ติดต่อ: headphep@mahidol.ac.th

  • http://phep.ph.mahidol.ac.th/
  • วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.
  • ปิดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่:420/1 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:0 2354 8562
อีเมล์::headphep@mahidol.ac.th
เว็บไซต์:https://phep.ph.mahidol.ac.th
Follow us: https://www.facebook.com/uancha

footer logo