ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานวันสถาปณาคณะสาธารณสุขศาสตร์ก้าวสู่ปีที่ 71 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษาภาควิชาระบาดวิทยาทำพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ภาควิชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2561
วันที่ 5 เมษายน 2561 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมสังสรรค์เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 9 มกราคม 2561 ภาควิชาระบาดวิทยาทำบุญและเลี้ยงสังสรรคปีใหม่ 2561 ภายในภาควิชาระบาดวิทยา ณ ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 5 มกราคม 2561 ภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วมตักบาตรและเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ไทย 2561 ณ หอประชุมราชพฤกษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ จากได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 12 ตุลาคม 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แปลอักษรและปลูกต้นดาวเรือง เพื่อถวายอาลัยแด่ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 24 กันยายน 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาถวายพวงมาลาถวายสักการะพระบิดา เนื่องในวันมหิดล
วันที่ 20 กันยายน 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 2560 ณ อาคาร 6 ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตของภาควิชาระบาดวิทยาที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559
ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา วัดอภัยทาราม กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 11 เมษายน 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมพิธีตักบาตร วันสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 18 เมษายน 2560 วิชาระบาดวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ลีรา กิตติกูล ในวาระได้รับโปรดเกล้าตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ักศึกษาภาควิชาระบาดวิทยาขอพรจากคณาจารย์ภาควิชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2560
ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ดวงรัตน์ อินทร ที่ได้รับรางวัลคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 9 มกราคม 2560 ภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 24 กันยายน 2559 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน "วันมหิดล" ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงานมุฑิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 2559 แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ภาควิชาระบาดวิทยาแสดงความยินดีบัณฑิตที่จบการศึกษาประจำปี 2558 จำนวน 12 คน
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วมพิธีไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธา บูชาครู" ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมงาน"ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 11 เมษายน 2559 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน ย้อนยุค วันวาน เล่นสงกรานต์ สาสุข 59 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดทำบุญภาควิชาประจำปี 2559 และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559
บุคลากรภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพ เรื่อง "Bike for Body & Beauty (เทคนิคสำหรับมือใหม่หัดปั่น)" ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อาภาพร เผ่าวัฒนา อาจารย์ตัวอย่างของสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2558
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมสังสรรค์ในงาน สา'สุข สดใส งามอย่างไทย รับปีใหม่ 2559
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมทำบุญตักบาตรในงาน สา'สุข สดใส งามอย่างไทย รับปีใหม่ 2559
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี พนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในปี 2558 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมแสดงความยินดี ศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรค์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2558
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 16 กันยายน 2558 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตศรีราชพฤกษ์ประจำปี 2558
วันที่ 2 กันยายน .58 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตของภาควิชา ที่จบการศึกษาประจำปี 2557 จำนวน 14 คน
ในวันที่ 13 สิงหา คม 2558 เข้าร่วมพิธีวันไหว้ครูประจำปี 2558 ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วมพิธีราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่ 2558 ณ บริเวณอาคารสาะรณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 3-4 กรกฏาคม 2558 หลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปี 2558
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ โรงยิมคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 7 ชั้น 9 จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาระบาดวิทยา เข้าร่วมงานวันสถาปณาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมรวมน้ำใจชาวมหิดล ช่วยแผ่นดินไหว เนปาล ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมทำบุญ สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระชนมพรรษา ครบ 60 ปี ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ งามพิลาศประเพณีไทยสู่นานาชาติ ณ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน สา สุข สดใส รับปีใหม่ 2558 ณ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมตักบาตรทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2558
ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพรชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน มุฑิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 2557 ในวันที่ 25 กันยายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะพระบิดาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 "ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธาบูชาครู" โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในพิธีมีการแสดงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์จากนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้มีการประกวดพานไหว้ครู และประกวดคำกลอนของนักศึกษาอีกด้วย พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่ ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2557 ภาควิชาระบาดวิทยา จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิต ให้กับบัณฑิตที่ศึกษาจบในหลักสูตรของภาควิชาระบาดวิทยา ประจำปี 2556
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวาระครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 10 เมษายน 2557 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ "สืบสานปีใหม่ไทย 57" ณ ลานอนเกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2557 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ภาควิชาระะบาดวิทยาร่วมงาน ปีใหม่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน แสงมุฑิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 56 ผู้เกษียรณอายุราชการคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2556
ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบิดาเนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2556
ในัวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน ราชพฤษ์น้อมรำลึกพระคุณแม่ ณ บริเวณลานอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2556 ภาควิชาระบาดวิทยาซ้อมอพยพหนีไฟจากอาคาร 3 ไปยังบริเวณหน้าอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2556 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตในหลักสูตรฯ ของภาควิชาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์สืบสานปีใหม่ไทย 2556 จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 11 เมษายน 2556
ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 อาจารย์และนักศึกษาปริญาโท ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดตึก 8 ล้างของเล่น ล้างมุ้งลวด ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ภาควิชาระบาดวิทยา จำทำบุญประจำปีของภาควิชาและเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวาระดิถีปีใหม่ ประจำปี 2556
ในวันที่ 4 มกราคม 2556 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ คณะสาธารณสุขศุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานวันสถาปณาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบ 65 ปี และพิธีเปิดภูมิทัศน์ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันที่ 24 กันยายน 2555 บุคลากรภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายแด่ราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานแสดงมุฑิตาจิต สำหรับผู้เกษียรณอายุราชการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 12 กันยายน 2555 ณ อาคาร 6 ชั้น 2คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บุคลากรภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปี 2555 เรื่อง รวมพลัง PHMU เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์สู่การเป็นสถาบันการศึกษาสาธารณสุขชั้นนำในภูมิภาค
เอเซีย ในปี 2559 ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จังหวัดชลบุร
ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน เทอดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ราชพฤกษ์น้อมรำลึกพระคุณแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2555 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตในหลักสูตรฯ ของภาควิชาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
นักศึกษาภาควิชาระบาดวิทยาร่วมพิธีวันไหว้ครู ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ณ ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 5 เมษายน 2555 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์สืบสานปีใหม่ไทย ณ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานรำลึก 120 ปี สมเด็จพระราชบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ร่วมทำบุญปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 5 มกราคม 2555 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  บุคลากรภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2554 ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บริจาคเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
  ในวันที่ 24 กันยายน 2554 บุคลากรภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมวางพวงมาลาถวายแด่ราชาอนุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ
  ใน วันที่ 1 กรกฏาคม 2554 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตปริญญาโท ในหลักสูตรฯ ของภาควิชา ณ ห้อง 7508 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 8 เมษายน 2554 ภาควิชาระบาดวิทยาร่มงาน วันสงกรานต์ ณ อาคารใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 19 มกราคม 2554 ภาควิชาระบาดวิทยา เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันและทำบุญ ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร
  ในวันที่ 12 มกราคม 2554 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานเลี้ยงปีใหม่ภายในภาควิชา
  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานปีใหม่ 2554 ณ อาคาร 6 ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ใน วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ พนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาบริจาคของใช้ที่จำเป็น ณ สถานสงเคาระห์เด็กอ่อนพญาไท 78/24 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานพิธีเปิดอาคารใหม่ "อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์" คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 29 กันยายน 2553 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วงงานวันมุฑิตาจิต ณ อาคาร 6 ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 24 กันยายน 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมถวายพวงมาลาและร่วมงานวันมหิดล ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ภาควิชาระบาดร่วมงานวัน Big Cleaning Day ณ ลานบริเวณหน้าอาคารใหม่ บริเวณที่จอดรถคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานวันมุฑิตาจิต ให้กับผู้เกษียรณ ของภาควิชา ณ ภาควิชาระบาดวิทยา
  ในวันที่ 2 ก.ค 2553 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงาน แสดงความยินดีให้กับบัณฑิตของภาควิชาที่จบการศึกษา ในปี 2552
  ภาควิชาระบาดร่วมงานวันไหว้ครูประจำปี 2552 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงาน "รวมใจ ลดโลกร้อน REDUCE ช่วยชาติ RECYCLE ช่วยเรา" ในวันที่ 21-23 มิถุนายน 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลสงการนต์ในวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ในวันที่ 1 เมษายน 2553 บุคลากรสายสนับสนุน ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงานธนาคารรวมใจ ลดโลกร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชาระบาดจัดงานปีใหม่ในวันที่ 13 มกราคม 2552
  ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานปีใหม่ 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 25 ธันวาคม 2552
  ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานทำบุญภาควิชา
  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2552 ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์
  ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงานวันมุฑิตาจิต ในวันที่ 30 กันยายน 2552
  ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงานวัน มหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2552
  ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ในวันที่ 22 กันยายน 2552
  ในวันที่ 9 กันยายน 2552 ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙ ในดวงใจ
  ในวันที่ 3 ก.ค 2552 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงาน แสดงความยินดีให้กับบัณฑิตของภาควิชาที่จบการศึกษา ในปี 2551
  ภาควิชาระบาดร่วมงานวันไหว้ครูประจำปี 2552 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาค วิชาระบาดวิทยาร่วมทำบุญถวายอาหารพระสงฆ์ กับชมรมธรรมะสุขใจ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ ห้องชมรมธรรมะสุขใจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชาระบาดวิทยาเลี้ยงสังสรรค์เทศกาลสงการนต์ในวันที่ 9 เมษายน 2552 ณ ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ภาควิชาระบาดจัดงานปีใหม่ในวันที่ 7 มกราคม 2552
  ภาควิชาระบาดวิทยาร่วมงานปีใหม่ 2552 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 26 ธันวาคม 2551
  ภาค วิชาระบาดวิทยาร่วมกิจกรรมวันนันทนาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 โดยร่วมชมพระเมรุสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สนามหลวง
  ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมงานวัน มหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2551
  ภาควิชาระบาดวิทยา ร่วมกิจกรรมวัน Big Cleaning Day ในวันที่ 22 กันยายน 2551
  วันที่ 16 กรกฏาคม 2551 ภาควิชาระบาดวิทยาจัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต ของภาควิชาที่จบการศึกษาประจำปี 2550
  ภาค วิชาระบาดวิทยาเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติครั้งที่ 11 "ภาวะโลกร้อน ผลกระทบต่อสุขภาพ และความรับผิดชอบ" โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2551